கருத்தரித்தலை உறுதி செய்வதில் SCAN இன் முக்கியத்துவம் என்ன? – Dr.நித்யா விளக்குகிறார்

கருத்தரித்தலை உறுதி செய்வதில் SCAN இன் முக்கியத்துவம் என்ன? ஸ்கேனில் என்னவெல்லாம் பார்க்கப்படுகிறது. கருவில் குழந்தையின் சீரான வளர்ச்சி மற்றும் ஆரோகியதிர்க்கு கர்ப்பகால ஸ்கேன் என்ன முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது என்று Dr.நித்யா விளக்குகிறார்.

Dr.P.Nithya M.S (O&G)
Fetal Medicine Specialist
RMS Fetal Scans
Kovilpatti
Call: 7339152498

Leave a Reply

Your email address will not be published.